Nhật bản

Nhật bản

Xứ Sở Phù Tang: “TOKYO – NARITA – YOKOHAMA – HAKONE 4N3Đ” & “OSAKA-KOBE-KYOTO–NAGOYA- FUJI–TOKYO-NARITA 5N5Đ”

Ngày khởi hành: 16/11 - 23/11 - 05/12 - 21/12

Nơi khởi hành: TP. Hồ Chí Minh

Số chỗ còn nhận:

Số ngày: 4 Ngày 3 Đêm & 5 Ngày 4 Đêm

22.000.000 vnd

Đón Tết canh tý tại NHẬT BẢN

Ngày khởi hành: 25/01/2020

Nơi khởi hành: TP Hồ Chí Minh

Số chỗ còn nhận: 15

Số ngày:

36.990.000 vnd

XUÂN CANH TÝ 2020 : CUNG ĐƯỜNG VÀNG NHẬT BẢN – KHỞI HÀNH MÙNG 3 TẾT

Ngày khởi hành: 27/01/2020 (Mùng 3 Tết)

Nơi khởi hành: TP Hồ Chí Minh

Số chỗ còn nhận:

Số ngày: 6 Ngày 5 Đêm

43.990.000 vnd

XUÂN CANH TÝ 2020 : CUNG ĐƯỜNG VÀNG NHẬT BẢN – KHỞI HÀNH MÙNG 1 TẾT

Ngày khởi hành: 25/01/2020 ( Mùng 1 Tết)

Nơi khởi hành: TP Hồ Chí Minh

Số chỗ còn nhận:

Số ngày: 6 Ngày 5 Đêm

43.990.000 vnd

XUÂN CANH TÝ 2020 : TOKYO – YAMANASHI – NARITA

Ngày khởi hành: 25,26,27/01/2020 (Mùng 1,2,3 Tết)

Nơi khởi hành: TP Hồ Chí Minh

Số chỗ còn nhận: 20

Số ngày: 4 Ngày 3 Đêm

36.990.000 vnd

Mùa thu Nhật Bản : CUNG ĐƯỜNG VÀNG (Vietnam Airlines)

Ngày khởi hành: 12/02/2020 - 26/02/2020 - 28/03/2020 - 30/03/2020

Nơi khởi hành: TP Hồ Chí Minh

Số chỗ còn nhận: 15

Số ngày: 6 Ngày 5 Đêm

34.990.000 vnd

Mùa thu Nhật Bản : TOKYO – YAMANASHI – NARITA (Vietnam Airlines)

Ngày khởi hành: 03,17,31/10 - 14,28/11 - 05,12,19/12

Nơi khởi hành: TP Hồ Chí Minh

Số chỗ còn nhận: 12

Số ngày: 4 Ngày 3 Đêm

25.990.000 vnd

Mùa thu Nhật Bản : KANSAI – KYOTO – OSAKA (Vietjet Air)

Ngày khởi hành: 03,10,17,24,31/10 - 07,14,21/11 - 05,12,19,26/12

Nơi khởi hành: TP Hồ Chí Minh

Số chỗ còn nhận: 10

Số ngày: 4 Ngày 3 Đêm

19.990.000 vnd

Nhật Bản : TOKYO – FUJI – YAMANASHI – KYOTO – OSAKA – Bay VN Airlines (T8/2019)

Ngày khởi hành: 29/8

Nơi khởi hành: TP Hồ Chí Minh

Số chỗ còn nhận: 6

Số ngày: 6 Ngày 5 Đêm

33.990.000 vnd

CUNG ĐƯỜNG VÀNG – NHẬT BẢN – Bay Vietnam Airlines (T8/2019)

Ngày khởi hành: 06,20/8

Nơi khởi hành: TP Hồ Chí Minh

Số chỗ còn nhận: 9

Số ngày: 6 Ngày 5 Đêm

33.990.000 vnd

Nhật Bản : YAMANASHI – TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – Bay VN Airlines (T8/2019)

Ngày khởi hành: 25,30/7 – 29/8 - 14,19/9

Nơi khởi hành: TP Hồ Chí Minh

Số chỗ còn nhận: 7

Số ngày: 4 Ngày 3 Đêm

25.990.000 vnd

Nhật Bản : KANSAI – KYOTO – OSAKA (T8/2019)

Ngày khởi hành: 15,22,29/8 - 12,26/9

Nơi khởi hành: TP Hồ Chí Minh

Số chỗ còn nhận: 9

Số ngày: 4 Ngày 3 Đêm

19.990.000 vnd

Thông tin người đặt

* Vui lòng điền đầy đủ các thông tin để chúng tôi tư vấn tốt nhất