Úc

Úc

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ SYDNEY – MELBOURNE NÀY XUÂN

Ngày khởi hành: Tháng 1

Nơi khởi hành: TP. Hồ Chí Minh

Số chỗ còn nhận:

Số ngày: 7 Ngày 6 Đêm

63.999.000 vnd

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: MELBOURNE – SYDNEY

Ngày khởi hành: tháng 9-10

Nơi khởi hành: TP. HỒ CHÍ MINH

Số chỗ còn nhận:

Số ngày: 7N6D

46.990.000 vnd

Du lịch Úc: SYDNEY – MELBOURNE

Ngày khởi hành:

Nơi khởi hành:

Số chỗ còn nhận:

Số ngày: 6 ngày 5 đêm

45.990.000 vnd

Khám phá Châu Úc – Mono Sydney

Ngày khởi hành:

Nơi khởi hành: TP. HỒ CHÍ MINH

Số chỗ còn nhận:

Số ngày: 05 ngày 04 đêm

35.990.000 vnd

VUI TẾT CANH TÝ 2020 : SYDNEY – CANBERRA

Ngày khởi hành: 26/01/2020

Nơi khởi hành: TP Hồ Chí Minh

Số chỗ còn nhận: 12

Số ngày: 6 Ngày 5 Đêm

45.990.000 vnd

VUI TẾT CANH TÝ 2020 : MELBOURNE – SYDNEY

Ngày khởi hành: 28/01/2020

Nơi khởi hành: TP Hồ Chí Minh

Số chỗ còn nhận: 12

Số ngày: 6 Ngày 5 Đêm

49.990.000 vnd

TẾT DƯƠNG LỊCH 2020 : MELBOURNE – SYDNEY

Ngày khởi hành: 31/12/2019

Nơi khởi hành: TP Hồ Chí Minh

Số chỗ còn nhận: 10

Số ngày: 6 Ngày 5 Đêm

46.990.000 vnd

MÙA XUÂN NƯỚC ÚC : SYDNEY

Ngày khởi hành: 06/03/2020

Nơi khởi hành: TP Hồ Chí Minh

Số chỗ còn nhận: 9

Số ngày: 5 ngày 4 đêm

32.990.000 vnd

MÙA XUÂN NƯỚC ÚC : MELBOURNE – SYDNEY

Ngày khởi hành: 29/10 - 25/11 - 24/03/2020

Nơi khởi hành: TP Hồ Chí Minh

Số chỗ còn nhận: 15

Số ngày: 6 Ngày 5 Đêm

40.990.000 vnd

KHÁM PHÁ NƯỚC ÚC : MELBOURNE – SYDNEY

Ngày khởi hành: Liên hệ

Nơi khởi hành: TP Hồ Chí Minh

Số chỗ còn nhận: 7

Số ngày: 6 Ngày 5 Đêm

39.990.000 vnd

MÙA ĐÔNG NƯỚC ÚC : KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ SYDNEY (T7/2019)

Ngày khởi hành: Liên hệ

Nơi khởi hành: TP Hồ Chí Minh

Số chỗ còn nhận: 8

Số ngày: 5 Ngày 4 Đêm

32.990.000 vnd

MÙA THU NƯỚC ÚC : KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ SYDNEY (T5/2019)

Ngày khởi hành: 17/5

Nơi khởi hành: TP Hồ Chí Minh

Số chỗ còn nhận: 7

Số ngày: 5 Ngày 4 Đêm

32.990.000 vnd

Thông tin người đặt

* Vui lòng điền đầy đủ các thông tin để chúng tôi tư vấn tốt nhất